Brev till apa
"Därför ber jag Naturen om nåd. Jag vädjar till det innersta i allt levande. Låt mig försöka få börja från början. Jag kunde inte hjälpa det."


Brev till människoapa
"Kanske har du blivit skrämd av min ansökan om befrielse, lite tänker att en gammal man har fyllt sig med med den undergång han ändå snart personligen skall lida."