Inte heller jag
håller någon människa vis [...]
förrän hon blivit
en leende filosof som först
är medveten om
livets tragedi och sedan om
dess komedi.
Lin Ytang


Var dig själv eller skratta min skrattmås

men så vem är jag då en mås men det är nog det jag är en
skrattmås för så känns det nu HELT BESTÄMT! så jag skrattar
till ha, ha-he, ha-ha-hi-haaa! för när lyckan ler mot skrattmåsen
ler den tillbaks så där, så här ... som jag gör nu - eller den inte
bara ler den skattar ju faktiskt! men var också Oskar Wilde
egentligen en skrattmås innerst inne alltså jag bara undrar
varför skulle han annars skrivit det han skrev om att Skrattet är
den naturliga attityden till livet.

kanske, kanske

är vi alla skrattmåsar, skillnaden är bara att somliga av oss vet
om det andra ej (ännu).
Eva-Stina Byggmästar | Bor i Finland. Hennes senaste diktsamling Men hur små poeter finns det egentligen nominderades till Augustpriset.