BILD16/8.jpg

Utgång


Ett lysande namn plaskar vidare I nästa nummer djupdyker vi i ”det svenska poesiklimatet” och framprovocerar sektkollektivitet, undrar om ”långvarigt, obetalt, hängivet arbete” och uppvisar en grundläggande litteraturkonspiration mellan oss och våra goda vänner. ELN utlovar hjärntvätt och förräderier, ankor och andra blötdjur. Det sjuttonde numret har tema ANKDAMM och petar på frågor som poeter har bestämt sig för att inte svara på, centrumpositioner som ingen vill inkarnera och marginaler som tycks vara i rörelse mot mitten. Välkomna att bottna med oss.


BILD16/kartamini.jpg


de omojliga rummen