Lyssna! [uppläsare: Helene Ringberg och Anna Sandwall]
Lyssna! [uppläsare: Joakim Andersson, Annika Boholm, Ulf Friberg, Arvid Friberg, Sven Friberg. Ljudmix: Daniel Westerlund]
Do you go to the dungeon to find out how to make peace with your days in the dungeon

Förvirrade nödsignaler från en friktionspunkt mellan en kinky källare och en rå vind
 


Tova Gerge och Athena Farrokhzad, vad tror ni om Ett lysande namn? | Allt som står i Ett lysande namn kommer att användas mot oss eller mot de vi älskar. Sådana är villkoren, det är bara att acceptera. Poesin hade aldrig någon chans att ställa sig utanför historien. En rad som skrevs för tjugo år sen kan blossa upp i sprejfärg på en vägg för att hylla likgiltighet som konst, eller tortyr av dem vi inte älskade men inte heller ville döda. Vi rör oss, men våra ord står kvar, bär ansvar för mer än vad vi avsåg, och detta är verbalt privilegium.

Annika Boholm och Joakim Andersson | Vad tycker ni om Ett lysande namn – vilken slags fråga är det? är det en fråga om vad det skall bli för vinter? är det frågan om tusentals gnistor av ögonblick?
Annika | bor på 8e våningen i Mörby, i ett hus med ärgad kopparfasad.
Joakim | bor i Malmö och längtar till den stundande, första säsongen med kolonilotts- gemenskap.