BILD18/avslut.gif

Utgång


Ett Lysande Namn tackar för utmärkelsen
Årets Kulturtidskrift, men frågar sig ändå kritiskt: Varför nominerar Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter  årets minst utgivna tidskrift? Varför nu och inte tidigare? Eller senare?

Det har gått långsamt i år och vi fortsätter slå av på takten. Vill du medverka i kommande långsamhetsnummer hör av dig till red@ettlysandenamn.se

Puss och kram!




BILD18/kartanmini.gif





de omojliga rummen