Chase sequence

Åsmund Bøe

| ”Mitt langsomme råd vil være å presse ut så mye som overhodet mulig ut av hver eneste billedramme – og deretter presse enda litt til.”Dette skrev jeg 18. februar 2012 i all hast. Jeg hadde dårlig tid, og ønsket å få det overstått så fort som mulig. En holdning som virker å ligge latent i det å hele tiden måtte catch up – i dette tilfellet mail. Jeg tenkte i ettertid ofte på det jeg hadde skrevet, og lurte på hva det egentlig betydde. Plutselig virket det å ikke bety noe som helst, og jeg angret på at jeg hadde skrevet det. Det virket dumt og pretensiøst.

Men når jeg nå ser setningen igjen, så virker den riktig i forhold til Chase Sequence. Når jeg var ute og filmet denne videoen, handlet det mye om å la potensialet i utsnittet utspille seg. Mennesker, vær, biler, sykler, lys og skygger. Alt hadde en uendelig mengde potensiale som kunne realiseres i uendelig mange kombinasjoner. Og alt dette var likeverdige karakterer på lik linje med menneskekarakteren.

For hvert sekund som ble tatt opp, ble det litt vanskeligere å skru av kameraet.