SNABB METOD

Darth Vader

du sier der hvor det er ømhet er det lidelse men hv
a betyr det når du sier
den cybernetiske armen er øm
darth v
ader er elegant i sin klumsethet
luften er tung på v
ei mot kollisjonen
og lyssv
erdet presser luften til og fra
du snakker om darth v
aders ark og alle artene
feeorin, firrerreo og ferroans med is blå hud
dark nest-insektoiden
og sier de skal bli igjen som fyrv
erkeri etter kollisjonen

Anja Høvik Strømsted

|