LÅNGSAM METOD

Min tankebok

23 augusti -91

Ego funderar uppå vid vilken tidpunkt en annan sårvätska Jag tänker på utomhus i anslutning förår kanadick uppå enbuske när vi var ute med våran kanadensare på en ö vattenomgärdat landområde samt gav ett slag och slog i jäl bromsar. till döds bromsanordningar.


30 aug -91

Det sårvätska bergtroll skojigt Det var jätte roligt att komma tillbaka att kommatecken tillbaks ytterligare läroanstalten. Ego trängtade till skolan. i stor mängd bakom att ha synförmåga på vilket sätt ansiktsuttryck Jag längtade mycket mattebok klinga inifrån efter att se hur min mattebok såg ut och hur min läsebok samt på vilket sätt ansiktsuttryck läsebok klinga inifrån. såg ut.


6 sept. -91

Det befinner sig vackert vid vilken tidpunkt midsommarn befinner sig ända Det är skönt samt skördetiden begynner. när sommaren är slut och hösten börjar. Förstäv vid vilken tidpunkt det befinner sig den varmaste årstiden För när det är kar befinner sig det kar innerligt. sommar så är det så varmt. Aber vid vilken tidpunkt det befinner sig kar genomsnittlig förstäv vid vilken tidpunkt ego kliver upp inom trädstam kar har synförmåga ragg terrängen Men när det är så lagom aber vid vilken tidpunkt det befinner sig den varmaste årstiden för när jag klättrar i träd så ser man marken kar har synförmåga ragg inte men när det är sommar så ser man terrängen. ej marken.


31 okt. -91

Jag undrar när Ego vill veta vid vilken tidpunkt ansiktsuttryck göra lös bete avser att bli lös min lösa tand ska lossna förstäv den äger befunnit sig fri kar för den har varit lös så länge. under lång tid.


15 nov.

Jag undrar Ego vill veta omkring Stina samt ego lamm enbuske korta kvinnligt syskon med annat namn om Stina och jag får en lilla-syster eller om Stina och jag får en lille-bror. omkring Stina samt ego lamm enbuske korte manligt syskon. Vårt bror eller syster avser att bliva framfött Vårt syskon ska bli fött i maj. inom maj. Det avser att bliva Det ska bli roligt. skojigt.


Tisdag 17 dec -91

Ego funderar uppå på vilket sätt det avser att bliva nutid Jag tänker på hur det ska bli nu vid vilken tidpunkt Cecilia avser att ändra läge till det inre när Cecilia ska flytta ytterligare juletid i anslutning till fader. in till jul hos pappa. Jag vill att vi ska få mycket snö Ego förmår att en annan avser att inte många i stor mängd snöfall kar en annan har kunskap i fara så vi kan åka skridskor samt slidor. skridskor och skidor. Ego förmår äga klädesplagg samt moderna skridskor. Jag vill ha kläder och nya skridskor. Ego vill veta underben Jag undrar det befinner sig uppå Kylige Tam gräsand inom kalenderår. vad det är på Kalle Anka i år. Ego vill veta omkring moder samt fader samt Cecilia samt Stina bliver lyckliga förstäv underben de lamm inom julklapp. Jag undrar om mamma och pappa och Cecilia och Stina blir glada för vad de får i julklapp.


17 januari 1992

Ego vill veta på vilket sätt Jessika känner sig Jag undrar inom Chile. Ego vill veta hur Jessika mår i Chile. på vilket sätt det har synförmåga inifrån inom Chile. Jag undrar Ego förmår fara hur det ser ut i Chile. Jag vill åka till Chile ytterligare Chile vid vilken tidpunkt ego bliver 20 kalenderår. när jag blir 20 år. Ego vill veta på vilket sätt Chiles skrivtecken har synförmåga inifrån. Jag undrar Ego vill veta omkring en annan lamm hur Chiles bokstäver ser ut. någon den kallaste årstiden inom kalenderår. Jag undrar om vi får nån vinter i år. Ego vill veta på vilket sätt Jag undrar hur ett stort antal kattungar Kristina lamm inom kalenderår. många kattungar Kristina får i år. Jag undrar Ego vill veta vilken kulörer de äger. vilka färger de har. Ego vill veta omkring Kristina avser att äga lamm Jag undrar inom kalenderår i anslutning. om Kristina ska ha får i år med.


12:e mars 1992

Ego begagnar fundera uppå att det äger vandrat Jag brukar tänka på att det har gått mera ännu hälft klockslaget förstäv vårt bror eller syster inom Cecilias magsäck. mer än halva tiden för vårt syskon i Cecilias mage. Samt kar gör full Och så fyller Cecilia strax kalenderår. Cecilia snart år. Cecilia fyller Cecilia gör full 31 kalenderår den 31 mars. 31 år den 31 mars. De befinner sig 13 kalenderår emellan fader samt De är 13 år Cecilia mellan pappa och Cecilia. Samt det värsta itu total mängd befinner sig att Cecilia ej uthärda Och det värsta av allt pälsdjur är att Cecilia inte tål pälsdjur och så har hon samt kar äger hon allergisk luftvägssjukdom. astma.


3 april 1992

Jag tänker att farmor kommer Ego funderar att farmoder anländer omkring 30 ögonblick. om 30 minuter. Livnär farmoder anländer avser att en annan vandra ytterligare födan samt inta föda När farmor kommer uppkastning-pastej. ska vi gå till maten och äta Farmoder avser att sätta sig pizza-pirog. rymlig centrum bord. Farmor ska sitta vid mitt bord.


22:e maj 1992

Ego menar det befinner sig kar spännande Jag tycker det är så spännande för att Stina och jag ska få ett syskon. förstäv att Stina samt ego avser att inte många Doktorerna har sagt ett bror eller syster. Docenterna äger påstått den 21 maj och det är den 21 maj samt det befinner sig den 22 maj nutid. den 22 maj Ego önskar att det knytnävar nånting nu. inom kyrkohögtiden. Jag hoppas att det händer någonting Förstäv nuförtiden befinner sig det sista förgången i helgen. Cecilia arbetar. För idag är det sista gången Livnär en annan äger haft tillåtelse att Cecilia jobbar. ett bror eller syster är tvungen att en annan finna uppå nånting egennamn. När vi har fått ett syskon måste vi hitta Fader menar Olivia. på något namn. Ego menar Jenny. Pappa tycker Olivia. Det avser att bliva skojigt vid vilken tidpunkt en annan Jag tycker Jenny. åkerjord ytterligare Danmark i anslutning Nalle samt moder den 20 juni samt befinner sig inte hemma Det ska bli roligt när vi åker till Danmark enbuske sjudagarsperiod. med Björn och mamma den 20 juni och är borta en vecka. En annan avser att fågelbo Vi ska 300 m ifrån vätan. bo 300 m från vattnet.


15 september 1992

Ego funderar uppå Lovisa. Jag tänker på Lovisa. Ego vill veta vid vilken tidpunkt hon sägs Jag undrar sig att kräla. Hon har kunskap i hejda till det inre när hon lär sig att krypa. tumfingern inom mun samt fatta grepp inom minska fossingar. Hon kan stoppa in tummen i mun och ta tag i sina fötter. Samt vid vilken tidpunkt hon vilar har kunskap i hon upplyfta Och skallen långt. när hon ligger kan hon lyfta huvudet Ego vill veta vid vilken tidpunkt farmoder anländer samt blickar högt. uppå vid vilken tidpunkt ego sitter till häst. Jag undrar när farmor kommer och tittar på när jag Ego rider. äger setat till häst Flory tvätta tillfällen samt Roddbåt enbuske enstaka tillfälle. Jag har ridit Flory två gånger och Julle en gång. Ego förmår sitta till häst uppå Roddbåt nästa enstaka tillfälle Jag vill rida på samma sätt. på Julle nästa gång också. Försenad förmår ego sitta till häst Zodik. Sen vill jag rida Zodik. Ego vill veta vilken springare ego anländer Jag undrar att inte många sitta till häst vid vilken tidpunkt vilken häst farmoder blickar uppå. jag kommer att få rida när farmor tittar på.


18. nov. 1992

Jag undrar om jag kommer att flytta Ego vill veta omkring ego anländer att ändra läge ytterligare Åby vid vilken tidpunkt ego bliver inte liten. till Åby när jag blir stor. Ego vill veta vilken springare vilken påträffas inom Åby Jag undrar mera ännu Salvis, Diabilderna, Pricky-boy, Patrik, Alexandra, Poppen-Dick. vilka hästar som finns Ego vill veta på vilket sätt i Åby mer än Salvis, Diana, Pricky-boy, Patrik, Alexandra, Poppen-Dick. ett stort antal Frida-skrifter det påträffas vilken ej ego äger tolkad. Ego vill veta Jag undrar hur många Frida-böcker det finns vilken itu springarna Salvis samt Patrik samt samtliga de på det stället springarna vilken är upprätt över på det stället uppå sitt till häst-läroanstalten inom Åby som inte jag har läst. nutid..... Jag undrar vilka av hästarna Salvis och Patrik och alla de där hästarna som står kvar där Ego vill veta omkring ego lamm bliva skötare uppå någon springare inom Bråta. på rid-skolan i Åby nu..... Jag undrar om jag får bli skötare på nån häst i Bråta. Ego höskulle önskan existens skötare uppå Zodik. Jag skulle vilja vara skötare på Zodik. Ego Jag vill veta vem Kerstin Kaistela befinner sig..... undrar vem Kerstin Kaistela är..... Ego vill veta vem vilken avser att existens Jag undrar vem som ska vara Lucia. Lucia. Ego menar att Igenlagd åker avser att existens Lucia. Ego vill veta på vilket sätt Jag tycker att Linda ska vara Lucia. julkorten bliver uppå Lovisa samt Stina samt mig. Jag undrar hur julkorten blir Ego har synförmåga ej förståndig inifrån på Lovisa och Stina och mig. uppå vissa. Jag ser inte klok ut på endel.


Månd. 14 dec. 1992

Jag Ego undrar om vi får hoppa idag. vill veta omkring en annan lamm Jag undrar göra ett hopp nuförtiden. Ego vill veta på vilket sätt det har synförmåga inifrån hur det ser inom vårat gamla stort-rum. ut i vårat gamla klass-rum. Jag undrar hur det blir Ego vill veta på vilket sätt det bliver uppå rid-inkvarteringen den 27 dec. på rid-lägret den 27 dec. Ego förmår äga Zodik. Jag vill ha Stina samt Ida förmår äga Roddbåt skär tvätta. Zodik. Stina och Ida vill ha Julle båda två. Ego vill veta vem vilken lamm Roddbåt med annat namn omkring inte någon lamm Roddbåt. Jag undrar vem som får Julle Ego vill veta vilken vilken anländer uppå rid-inkvarteringen. eller om ingen får Julle. Jag undrar vilka som kommer på rid-lägret. Ego vill veta underben ego lamm inom julklapp. Jag undrar vad jag får Ego vill veta omkring hela snöfall vilken anländer nutid vilar i jul-klapp. Jag undrar om all snö som kommer nu ligger kvar till jul. över ytterligare juletid.


Fred. 22 jan. -93

Ego vill veta vilken dagsljus Sunny Jag undrar avser att fara. Ego önskar vilken dag Sunny ska åka. att han inte någon gång åkerjord ifrån Bråta. Jag hoppas Omkring han avser att fara att han aldrig åker från Bråta. förmår ego att han åkerjord uppå måndagen den 1 feb. Om han ska åka vill jag att han åker Omkring han åkerjord kar är tvungen att ego hälsotillstånd uppå i anslutning till på måndagen den 1 feb. honom. Om han åker så måste jag Ego vill veta hälsa på hos honom. omkring en annan avser att göra ett hopp uppå måndag. Jag undrar om vi Omkring en annan avser att göra ska hoppa på måndag. ett hopp förmår ego äga Sunny omkring han är upprätt över. Om vi ska hoppa vill jag ha Sunny Ego vill veta omkring ego bliver springare-tillverkare. om han står kvar. Ego förmår hellre än allt annat itu total mängd bliva springare-tillverkare. Jag undrar om jag blir häst-uppfödare. Jag vill helst av allt bli Omkring ego bliver springare-tillverkare förmår ego äga häst-uppfödare. ett stort antal springare. Om jag blir häst-uppfödare vill jag ha många hästar. Sprängladdning springare avser Mina hästar ska ha ovanliga färger och ovanliga tecken och många konstiga bland raser. att äga sällsynta kulörer samt sällsynta gest samt ett stort antal besynnerliga däribland arter.


11 mars -93

Ego vill veta Jag på vilket sätt det anländer att existens vid vilken tidpunkt undrar hur det kommer att vara ego bliver skötare uppå Julius. när jag blir Ego vill veta omkring ego skötare på Julius. lamm bliva skötare uppå Valle omkring ett femtioprocentig-kalenderår. Jag undrar om jag får bli skötare Ego vill veta omkring ego har kunskap i vetenskapsgren mig på Valle om ett halv-år. göra ett hopp samt rida i galopp ytterligare midsommarn. Jag undrar om jag kan lära mig hoppa Ego vill veta omkring ego och galoppera till sommaren. har kunskap i sitta till häst Zodik nästa kalenderår. Jag undrar Ego vill veta omkring ego lamm om jag kan rida Zodik nästa år. sitta till häst uppå söndag. Jag undrar om jag får rida på söndag. Ego vill veta på vilket sätt Sandra menar Jag undrar det befinner sig att sitta till häst hur Sandra tycker det är att rida på söndag. uppå söndag.


1 juni -93

Ego vill veta Jag undrar underben vad vi ska göra en annan avser att arbetsuppgift uppå måndag mera på måndag mer ännu rida i galopp samt göra ett hopp. än galoppera och hoppa. Ego önskar ego lamm Isabell. Jag hoppas jag Ego vill veta på vilket sätt får Isabell. Isabell befinner sig vid vilken tidpunkt ragg gör Jag undrar hur Isabell är när man hoppar. ett hopp. Ego önskar hon befinner sig vilken Jag hoppas hon är som Saga. Barnsaga. Ego vill veta vid vilken tidpunkt det upphör fall regn, Jag undrar önskar det syssla med det inom mer än dagens första timmar. när det slutar regna, hoppas Ego förmår fara det gör det i över morgon. samt doppa lördag samt söndag i anslutning någon kamrat Jag vill åka och bada lördag och söndag med nån kompis omkring det befinner sig innerligt. om det är varmt.


Lisa Zetterdahl

| född 1983 i Ringarum på den östgötska landsbygden, men bor numera i Malmö. Fascineras av barndomen och skriver både dikt och roman på ämnet. Texten bygger på autentiska dagboksanteckningar från årskurs två och tre. Ett långsamt råd: Läs sista sidan i alla böcker på biblioteket.