ETT LYSANDE NAMN

REDAKTIONEN Anna Sandwall,
Sigrid Nurbo och Helena Fagertun

KONTAKT red@ettlysandenamn.se

ANSVARIG UTGIVARE Anna Sandwall
ETT LYSANDE NAMN #19–20

LÅNGSAMT–BLIXTSNABBT


27 kilometer drawing

Lina Selander

| I 27 Kilometer Drawing syns elledningar filmade genom ett tågfönster. Det är en road movie reducerad till ett abstrakt flöde som synliggör stillheten, tiden och rörelsen i en helhet. Berättelsen reduceras till ytor och linjer, det filmiska linjära berättandet abstraheras till en dramaturgisk nollpunkt, till ett partitur för erfarenheten av den filmiska handlingen i allmänhet men också för ensamhet och tomhet.
Nummer ett | Nummer två | Nummer tre | Nummer fyra |
Nummer fem | Nummer sex | Nummer sju | Nummer åtta |
Nummer nio-tio | Nummer elva | Nummer tolv-fjorton |
Nummer femton | Nummer sexton | Nummer sjutton |
Nummer arton |


Bokhärbärgen (ej nummer av Ett Lysande Namn) Kapslar | Fly |
Eterneller | Game over