MIKROESSÄ

Skärm

Windows Phone: ett lapptäcke av tiles. Kvadrater med bilder och symboler som placeras i en vald ordning. Likheten med min autistiske brukares piktogramschema.

*

Jag hör representanter från de olika mobila operativsystemen förklara hur användaren på bästa sätt kan organisera sitt innehåll. Your content, säger de.

*

Den smekande, duttande, nypande beröringen av mobiltelefonens pekskärm aktiverar samma delar av hjärnan som när vi klappar djur eller gullar med bebisar.

*

Pekskärmen som illusion av att jag kan nudda mitt innehåll. Mellan glaset och projektionsytan finns ett utrymme där hudavlagringar letar sig in och fastnar.

Julius Viktorsson

| är född 1985 och bor i Malmö. Snabbt råd: If you have to think, think pink.