Linnéa Eriksson | Ett lysande namn

ETT LYSANDE NAMN

REDAKTIONEN Helena Fagertun och Viktor Johansson

KONTAKT red@ettlysandenamn.se

ANSVARIG UTGIVARE Helena FagertunLektion 2.

Konsonantföreningen(kött etär kokt)(himl enär grå)(sand enär fuktig)(fönstr etär stängt)
(honskalarenapelsin)(honbjuderenvän)(enarkitektysk)(hankommerklockan fem)
(min klockagårföre)(deras namnsteg)

Tillbaka till lektionerna