ETT LYSANDE NAMN

REDAKTIONEN Helena Fagertun och Viktor Johansson

KONTAKT red@ettlysandenamn.se

ANSVARIG UTGIVARE Helena Fagertun

I en avlägsen framtid, efter att den mänskliga civilisationen har spridit sig över galaxen, börjar poesin att framträda i ett radikalt främmande språk.

Vi fyller vår server med texter. Internet med kod. Arkivboxarna med utskrifter, återvinningskärlen. Tejpar våra fingrar i rörelser över tangenterna. För ihop håret och fäster med metallgem.

Allt vi har gjort rostar eller försvinner. Det bevaras eller försvinner. Jag minns hur det började, men glömmer hur det fortsätter.

Alla som har skrivit hos oss, skriv igen. Alla som inte har skrivit hos oss men vill göra det, skriv till red@ettlysandenamn.se. Deadline sista juni 2015. Numret ska bli så stort att det utgör ett arkiv av alla tidigare nummer.

Och så efterlyser vi: det ursprungliga nummer fem. Har vi något troget fan som sparat ner det i sin helhet?