Viktor Johansson presenterar
Fulkultur, grandiosa gester, action och queera pojkrum.

Sci-fi-dikt

Den som somnar på eftermiddagen gör en ficka i rummet.

Jonas Thente
Människans artefakter testas alltid först för militär tillämpning, övervakning, repression, aggression. Allt annat kommer efteråt.