Jag har inget textminne



Varför skrev jag det här. Skrev jag det här. Jag är väldigt liten, jag har inte ens något språk. Jag ligger på en filt och ett träd böjer sig ned över mig. Jag upptäcker min hand och griper efter den med den andra handen; så upptäcker jag också den. Där flyger ett långsamt rymdskepp rakt igenom hjärnan som en tråd av ljus. På andra sidan väntar beskedet: Texten har ett eget rörelsemönster, eller sin egen död, rest, kvarleva.



Magnus Carlbring