Sten, sax, påsekretsen sluts 

och Julius och Ethel Rosenberg avrättas
i juni 1953
dömda för att under kriget ha förmedlat
hemligstämplat material
rörande den amerikanska militärens
”Manhattanprojekt”
som ledde fram till
provsprängningen av Treenigheten
och därefter
Nagasaki och Hiroshima
till KGB
och därigenom
slår domare Kaufman fast
indirekt ha orsakat Koreakriget
som (undantaget de civila offren)
krävde uppemot en halv miljon liv
och i en gigantisk kedjereaktion
som fortplantade sig
som ringar på en radarskärm
klöv världen
i tu

tudelandets princip
murens spatiala respektive temporära utsträckning
styckningen av territoriet
den påföljande särskrivningen av historien
i före eller efter
1989
före eller efter
bara inte då
den fjärde november
när en miljon östtyskar samlas i protest
på Alexanderplatz

är det en ödets ironi
att kommunismen imploderar under folkets missnöje
medan fascismen krossas militärt
eller
står undergången alltid inskriven
i erövringens manifest
jag tänker på regalskeppet
Titanic 
de statslösas stat Israel
och USA:s skjutglada medborgarmilis
jag tänker på Nikes blodiga sneakers
och Ikaros vaxade rygg

när västvärldens semestrande infanterier
invaderar de 0,1x3,5x 43700
kubikmetrarna luft
ovanför den tunna stenlinjen
knappt urskiljbar
från gatans grå beläggning
och med sina fötter
stegar upp den zon som varit död
men väckts av grävskopornas avantgarde
är ritualen inte olik
pilgrimernas vandring till den Västra Muren
önskan att förstå någonting bakomliggande
är vad som får sightseeingbussen att förundrat stanna upp
inför neonljusskylten på Oberbaumbrücke
två händer
som från varsin sida
av den forna gränsen mellan Tyskland
gång på gång
i slumpvis följd
upprepar samma tecken

sten, sax eller påse

som om rörelsen bar på en hemlighet
motståndets motstånd
betongblocken
järnbultarna
de enkla sambanden   
är det jag söker på Berlins parodiskt breda gator
en effekt av makthavarnas
(1) svaghet för breda militärkolonner i parad
och
(2) strategiska behov av att eliminera trånga gränder
enkla att barrikadera under de revolter
som slog ut som bränder i en papperskorg
omkring det förra sekelskiftet
och det förrförra
och förrförrförra

ännu ett helt intetsägande stycke
information
kausalitetens pilar
pekar bara mot det obegripliga
varför

*

You have the right to remain silent
All you say can
and will be used against you

i vittnesbåset åberopar Julius och Ethel Rosenberg
konstitutionens femte paragraf
som fastslår medborgarnas rätt att vägra vittna
mot sig själva
när de tillfrågas om samröre
med kommunistpartiet

brottstycket
den subversiva verksamheten
nedmonteringen av stelnade strukturer 
dokumentförstörarens lågmälda aktivism
den fragmenterade diktens försök
att visa orden nakna
ställa ut, ställa till svars
kan inte undvika att imitera
terrordådets estetik
(det metaforiska) kriget mot metaforen
undergrävs av passagerarplanets
rörelse
från ena sidan likhetstecknet
till den andra
irisringens pendel
under mina slutna ögonlock
hjärnans ofrånkomliga försök
att binda samman kvardröjande bildfragment
till en begriplig, sammanhängande berättelse

Remember: You have the right to remain silent

radioreportern som besöker attentatsplatsen
kort efter dådet
rapporterar om ett ökenland av krossat glas
krökta metallskenor
avslitna kroppsdelar
och giftig rökutveckling
men hon nämner inte
telefonerna
som aldrig slutar ringa
numren utan abonnenter
men med voice box
”lämna namn och nummer
så ringer jag upp
så snart jag kan”
den huvudlösa torsons bröstficka
som oupphörligen spelar
don’t worry, be happy

det liknar ingenting
det liknar Guernica*Naima Chahboun
| Är född i Stockholm 1980 och går just nu skrivarkursen på Biskops-Arnö folkhögskola. Sten, sax, påse är ett utdrag ur ett pågående projekt.