Life's a Beach (and Then You Die)
[Lyssna! Uppläsare: Kristofer Flensmarck]Kön: Djur
Ålder: 32
Längd: 180 cm
Vikt: Före 72 kg, efter 55 kg
Substans: Amfetamin
Tidigare erfarenheter: Alkohol, cannabis

/Jag är dödlig, men är jag mänsklig?/
/Så vackert livet är nu när min tid är kommen/
/Människans öde, men inget mänskligt inuti/
/Vad blir kvar av mig när jag dör/
/Det fanns ingenting när jag levde/Kristofer Flensmarck | Född 1976, bor i Stockholm. Han har givit ut två diktsamlingar, Stilla en björn (2005) och Den sista expeditionen (2007). Arbetar för närvarande på kommande diktsamling som beräknas utkomma våren 2009.