Kartbild

Lyssna! | Pulvermedley.

Lyssna! | Hela numret zippat.

Essä |
Malte Persson mekar skrivmaskinen till ett mikroskop.

Triptyk 1 | Kristofer Folkhammar finkammar Ida Lindes lost and found.

Triptyk 2 | Joar Tiberg pulveriserar fågelsånger. Lina Vågbratt och Anna Sandwall skådar i skogen.

Viskleken | Jenny Morelli, Elisabeth Hjorth, Leif Holmstrand och Sigrid Nurbo maler och viskar och vispar dikter till pulverdikter.

Triptyk 3 | Sara Hallström och Viktor Johansson gläntar en bok ur malpåsen.

Triptyk 4 | Jonas Örtemark och Kristofer Flensmarck vikarierar för Johan Jönson när sanden rinner ur timglaset.

Essä | Björn Kohlström nosar sömnpulver.