Pulver 1
| av Joaar Tiber;rrg
[Lyssna! Uppläsning: Automat]             trillrittri    tr ilr ilsw    rtiltrirrt litlisdstr tr ilr ils  rtiltrirrt li       tlisdstr           rti               tri    trtirt   trit            rilrt itl
tr lritter ii rtitrl ew  tr   ilr trils    rtiltrirrt litl      isds       tr tr ilr ils    rtiltrirrt litlisdstr
rti            triiitr   tri    trrtirtirt   tritrilrt            itl               tr ilr ilsw    rtiltrirrt litlisdstrirrr
     rti               tri    trtirtirt   tritrilrtitl  tri rti               tri    trrtirtirt   tritrilrtitl rti               tri    trr
rti            triiitr   tri    trrtirtirt   tritrilrt        rirr    itl               tr illlr ilsw    rtiltrirrt litlisdstr
    tr lritter ii r                                       titrl ew tr ilr ilsw    rtiltrirrt litlisdstr rti            triiitr   tri    trrtirtirt   tritrilrt            itl               tr ilr ilsw    rtiltrirrt litlisdst
 rti                     tri    trrtirtirt   tritrilrtitl rti            triiitr   tri    trrtirtirt   tritrilrt            itl               tr ilr ilsw    rtiltrirrt litlisdstr
            tr lritter ii rttrl e tr ilr iltrii    rtiltrirrt litlisdstr tr ilrrilsw    rtiltrirrt litlisdstr  rti               tri    trrtirt   tritrilrtitl rtill    tirrr      tri    trrtirtirt   tritrilrtitl
     tr lritter ii rtitrl ew tr ilr ils    irtiltrrrt litlisdstr rti         trirrill    trrtirtirt   tritrilrtitl
       rti               tri    trrtirtirt   tritrilrtitl rti               tri    trrtirtirt   tritrilrtitl rti               tri    trrtirtirt   t      yrtilrittri             ritrilrtitl rti               tri    trrtirtirt   tritrilrtitl rti               tirr    trrtirtir
t   ttrilrtitl
 tr  lritt ii rtil ew tr ilr ilsw    rtiltrirrt litlisdstr rti               tri  trrtirtirt   tritrilrtitl
        rti               tri    trrtirtirt   tritrilrtitl rti               trirr    trrtirtirt   tritrilrtitl rti             tri    trrtirtirt                         tritrilrtit        trill rti               tri    trrtirtirt   tritri              lrtitl
 rti               tri    t   rrtirtirt   tritrilrtitl rti               tri    trrt rti               tri    trrtirtirt   tritrilrtitl rti               tri    trrtirtirt   ttl irtirt   tritrilrtitl rti               tri    trrtirtirt   tritrilrtitl
     tr lritter ii rtitrl ew tr ilr ils    rtiltrirrt litlisdstr rti               tri    trrtirtirt   tritrilrtitl
       rti               tri    trrtirtirt   tritrilrtitl rti               tri    trrtirtirt   tritrilrtitl rti               tri    trrtirtirt   t      yrtilrittri             ritrilrtitl rti               tri    trrtirtirt   tritrilrtitl rti               triltirr    trrtirtir
t   trilrtitl
 tr  lritt ii rtil ew tr ilr ilsw    rtiltrirrt litlisdstr rti               trirr    trrtirtirt   tritrilrtitl
        rti               tri    trrtirtirt   tritrilrtitl rti               trirrer    trrtirtirt   tritrilrtitl rti             tri    trrtirtirt                         tritrilrtit        trill rti               tri    trrtirtirt   tritri              lrtitl
 rti               tri    t   rrtirtirt   tritrilrtitl rti               tri    trrt rti               tri    trrtirtirt   tritrilrtitl rti               tri    trrtirtirt   ttl irtirt   tritrilrtitl rti               tri    trrtirtirt   tritrilrtitl
 rti               tri    trrtirtirt   tritrilrtitl rti               tri    trrtirtirt   tritrilrtitl rti               tri    trrtirti
     tr lritter ii rtitrl ew tr ilr ils    rtiltrirrt litlisdstr rti               tri    trrtirtirt   tritrilrtitl
       rti               tri    trrtirtirt   tritrilrtitl rti               tri    trrtirtirt   tritrilrtitl rti               tri    trrtirtirt   t      yrtilrittri             ritrilrtitl rti               tri    trrtirtirt   tritrilrtitl rti               tri    rtirtir
t   trilrtitl
 tr  lritt ii rtil ew tr ilr ilsw    rtiltrirrt litlisdstr rti               trirr    trrtirtirt   tritrilrtitl
        rti               tri    trrtirtirt   tritrilrtitl rti               trilri    trrtirtirt   tritrilrtitl rti             tri    trrtirtirt                         tritrilrtit        trill rti               tri    trrtirtirt   tritri              lrtitl
 rti               tri    t   rrtirtirt   tritrilrtitl rti               tri    trrt rti               tri    trrtirtirt   tritrilrtitl rti               tri    trrtirtirt   ttl irtirt   tritrilrtitl rti               tri    trrtirtirt   tritrilrtitl
 rti               tri    trrtirtirt   tritrilrtitl rti               tri    trrtirtirt   tritrilrtitl rti               tri    trrtirti  rti               tri    trrtirtirtertir   tritrilrtitl rti               tri    trrtirtirt   tritrilrtitl rti               trirr    trrtirtiJoar Tiberg | Är aktuell med Fåglar i förorten – med Finnskogen och södra Indien (Heidruns förlag)