Triptyk 2

Lina Vågbratt | Tjocka
Min mor kommer in i rummet och säger att hon hatar poesi

Joar Tiberg | Pulver 1
tr lritter ii rtitrl ew  tr   ilr trils    rtiltrirrt litl      isds

Anna Sandwall | Bakåtrörelser / Lätt som en plätt men rund som en hel jävla evighet
Det är inte sant att skogen är tyst, tvärtom, den väsnas ju