Re: (no subject)

Jonas Jönson | Re: (no subject)
Det mesta är alltså för närvarande åt helvete för min del

Jonas Örtemark | De hvita nätterna...
Stormarna som luckrade upp strukturerna, stadsdelarnas kurvor och passager

Kristofer Flensmarck | Life's a Beach (and Then You Die)
/Människans öde, men inget mänskligt inuti/