[Lyssna! Uppläsare: Jörgen Gassilewski] 
Ursprungsdikt:
Så enkelt
och just intet
- ohört blott.
Trädsus i bladen
andningen tystur Ohört blott av Gunnar BjörlingJörgen Gassilewski | kommer med sin nionde diktsamling Kärleksdikter i februari 2009.
Göteborgshändelserna - ett slags dokumentär/fiktiv roman gavs ut 2006. Just nu arbetar
han med ett ungefär liknande prosaprojekt med arbetsnamnet Rwanda.