Mandel%2c gr%c3%b6na l%c3%b6v
      
  [Printer- och blindvänlig version
Ursprungsdikt:
Kullarna – människoskallar – sjunker i fjärran.
Jag förminskas. Jag syns inte mer.
Men i barnens lekar och älskliga böcker skall jag
återuppstå och förkunna att solskenet finns.av Osip MandelstamClara Dackenberg
| 87 03 04. Född, uppvuxen i Umeå.