© Camilla Lekebjer
Glasskeppet


Lotta Lotass | Utfärd till glasskeppets norra sida
"Växlingen liknar jag vid ett schackparti där bangården är brädet, spåren är rutorna och vagnarna är de skilda pjäserna. Det fordras skicklighet, beräkning för att vinna spelet."

Peter Mickwitz  | Snöfallet
"
Långsamt mals husen ner uppifrån. Vi söker oss till källare, hålgångar, kloakssystem."