Ursprungsdikt:
var skall vi sätta oss?Ur härifrån och ner av Heidi von Wright
Att sitta ner
[Lyssna! Uppläsare: Heidi von Wright] var ska vi sätta oss?                 Men du kom igen va, vad är det du säger? Säger du det här?
var var var skall vi sätta oss.   
                     Ska du inte samla dig nu, omkonstruera det här.
här här här eller.                       Du är sympatisk men du hatar mig som lejonet på fältet.
där där där.        
                        Det är jag som ansvarar för musiken till filmen, så är det bara.
ska jag sätt sätt sätta mig.      Tack, du har varit en suverän lärare, sannerligen.
jag jag jag eller.        
               Från och med nu skall vi regelbundet sammanstråla i evighet.
du du du.       
                           Är det du som säger det eller jag som menar det, skillnaden.
sitter här tänker på död.          
                    Det här är en flerstämmig komposition, kompost.
Det är uppenbart, det vi har gemensamt är en framgångsrik dialog. Var ska vi sätta oss? I språket ord som kan relateras till dialoger och musik, en första kontakt. Här hörde vi ensemblen. I alla inslag finns någonting bekant. En anonym är anonym endast ett fåtal gånger. Handstilen eller rösten kan spåras. Tudelat är det mesta, speciellt ormens tunga och inställningar man kan ha. Var ska jag sätta mig?Ursprungsdikt:
i den döda fågelns pupill
fortsätter världen att blänka

och kvällasUr I skuggan av ingenting av Peter Sandelin
Blänkande fågel
[Lyssna! Uppläsare: Heidi von Wright] Det var till mig någon sade. För den summan, nu här. Det visste vi, det kom inte som en överraskning. Femtio penni.
Kom den och jag undan med blotta?
Kom den och jag undan med blotta kommat?
En gång cyklade vi längs vägen och jag kom undan med blotta förskräckelsen.
Om världen fortsätter att blänka vet jag inte vad som kommer att hända.
Och jag undrar, är jag en undran?
Det vet du och skickar med ens iväg mig, jag vet inte ens hur eller vart, på väg ner?
Fortsätter världen att .
Förstsätter världen?
På väg ner? inte ens förskräckelse. Hur mycket förskräckelse?
Så att, så ja. Jag sa, fortsätter världen att blänka?
Och fågelns pupill glänser?
Glänser fågelns pupiller?
Fortsätter världen för den summan? Nu cyklar vi längs älven, en gång cyklade vi längs älven och någon hade befunnit sig här tidigare, ännu tidigare.
Åter en gång en cykel. Ännu en fågel.
Vi har befunnit oss här på cykel. Ännu en död fågels pupill. Ännu fågelns döda pupill.
Fortsätter världen utan förskräckelser.?
Fortsätter världen i sig in i sig?
Ändå kom vi. Ändå kom den och jag. Tillbaka till historien. Jag med ens så mycket. Fortsätter världen att vara en summa?
Vi har befunnit oss alldeles för nära våra fötter och trasslat in oss i den döda fågelns pupiller.
Vi är för nära. Det är svårt det här. I den döda fågelns pupill kvällas det. Det kvällas.
Vad betyder det?
Fortsätter världen? Världen fortsätter.Heidi von Wright
| Heidi von Wright är redaktör för litteraturtidskriften Horisont, har gett ut tre diktsamlingar, den senaste "dörren öppnar rummet" utkom hösten 2008. Heidi är bosatt i Åbo i Finland.