Att ta sig in i en text, att ta sig för en text; att ge gränslinjen en smäll på käften med linjen

papperet i munnen. Det är vad som helst, för att citera ett diskande i köket bredvid:

"kroppen har lösts och tappat smak, vart går nu någon för att plocka upp, till?"

Språk överflödar alltid i all tid: för papperet är det skillnad på smulor och citrus-

stänk. Som ett lysande namn fortsätter, säger.

Och den här passagen ut    längre fram i texten tror vi oss ana   Permanent länk  Citera denna
Sida   påståenden om att det färdiga    verket inte är vad vi behöverTillvarons flykt    inför sig själv, svälj en annan    vänhälsning och   litteraturen som ämne   är att tänka sig uppgiften uteslutande ifrån passagen ut `ur ordens dåraktighet´    bleka morgonstjärnor, i marvatten   uteslutande underifrån; du drömmer den krackelerad  Rösten är blekt av vibrationer    Hudu. Du. Citera denna ingenting har skämt nog än HuduÄr bara organisktdu      säga det, om mig, också om    via bilden som brinner famnen ful  det hände sig/ så att det inte ”bryter/ upp” utan     att  faktiskt skapa  …/ allt kan flyta in/ bilden säger mig sig  i vart…   metoden entusiasmerarTill papper med svärtaRedan första meningen med en ljusrepublik är ett sådant ögonblick. Gud rör sig, för ingen och kejsarsnittet     inte heller för politikenRedan första meningen i en skriftens ljusrepublik utgör/ en    assimilerande gest, mot    ett sådant ögonblick. Ombesörjt/ uppenbart  En undermålig stilist bryter inte/ mot stilen, i namnet av stilenRätfärgen syns knappt.   …u. Alla element placeras på samma nivå för att ingå, genomspolas: entropiskt praktiseras   är det poesi visar det hur hänförande poesientropidefinition  kan  simulera/…  ett system i jämvikt är   progressivt korrumperande  sankMen hur är det nu med ljusrepubliken. Hur är det nuHårbottnar i digAlla sekvenser placeras på samma nivå för att    skriftens erosion, ja, det är för enkelt att kalla det så, såMaskmusklernas sammandragningar för    framåt, stör ögat och för ögat, och det är en bild och det - är - en bild. Hu. Du är i åsynen organiserad. Ersätt dig med ett ord för ersättningenIngenting har hänt, Rilke suger på tummen, också när vi tittar     bort och stjäler svärtÖgonblicket är givet. Och ögonblicket. Och postmoderna lik känner vi     handen, ingenting befriandeSåsom estetiken har haft med etiken att skaffaRedan första meningen växer inom sitt eget språkliga mått. Som ett h.martinssonskt ljus-mörker-schema   känner skriftens ljusrepublik till hur    en återkomst suggesteras Givet ögonslicket   påmanande: ett överdos kokarOch vad som kokar är hastighet, spirande språk utifrån underifrån, ja: ja   ja, vi går på nåder. Praktiserad entropi  Någon bor alltid högre, tillfälligt, vattnOch den här passagen vi drömmer om är i drömmenEn viss - distinkt - försagd entropipuppa. Key word crack apart  När den viktigare meningen kommer har vi redan - som - känt den. Tidsobjektet berör från alla håll. Mekanikens passionerade samplingsorgan. Temp. dieOhr. lynchTempot sväljer tematikens idéstrata. Och vi väljer, just, tempo. Hurså. Hukar. Du sakar. Meningen är inte i texten utan i/...    kraftfält vi inte når med samtal. Men vi samtalar. "GE ORDET KÖTT!"    skriver på varandra skulderblad   säll kollisionMeningen formuleras - som i all text - och den förformuleras - som i all text - av vad som före/...   kommer den. (Hektaren.) När vi upplever texten - som - genom oss - hinner vi inte heller fråga oss hur så utplånande performata…


Joakim Andersson | önskar figurera i en krets av mytologisk användning. Ett Vidare i - att användningen förblir ett kriterium på förståelsen. Och att förståelsen är ett sekundärt kriterium. Och att tygblomman på brevets utsida välver sig som ännu ett sätt att säga: *läs nu först någonting/* *annat som en in**gång; läs nu Gertrud Stein!*