1994 spelades filmen in som gav namn åt drömmen om kvinnan som väsen, Nell. Den smala kvinnan utan språk. Jag läser Nell/Tillfälliga filer och hamnar där dikten hamnar, filmens öppningsscen med en röd moped som åker genom skogen. Genom diktsviten varvas beskrivningar av filmens första sekvenser med något annat, som står glesare, ord jag inte finner i filmen. Är detta de tillfälliga filerna? Eller en annan film jag inte känner till?

Nell personifierar det jag ville vara en gång i tiden, smal, naturväsen, språklös. ”Det är kunskapen som kommer dumheten till mötes” står det i dikten och i filmen kommer mannen med sitt språk och ger det till den värnlösa kvinnan som i sin tur ger honom förmågan att känna tillbaka. Det är en klassisk bild av kvinna som natur och man som tanke, en bild jag på något sätt lyckades frigöra mig ifrån under tonåren. När jag nu återser Nell kryper det i kroppen.

Nell är inte bara kvinna utan också ett skogsbarn, som det har funnits apbarn och vargbarn, djuret som människa och människan som djur. Att vara utan ett språk men istället ha ett annat. I dikten står det: ”Papper som blankt sinne. De hör ljudet. Det är ord.” Nells egenhändiga språk, djurens språk, ljudet.
Ljuden i dikten: glaset krossade, sssch, Förekomst av vågor som förekommer.

Det är en dikt med mord och lik.
Det är en dikt med elektricitet och kunskap.
Det är en dikt som upprättar björk – borta, asp – glömma, gran – ting, lönn – avstamp
och som tar vit sjösten till grus till singel till gatsten till sjösten.

”Fönster blanka bakom spetsgardiner.” En gardin som hänger framför sitt eget fönster, titeln ligger för mig framför dikten. Finner en definition av Tillfälliga filer ”a temporary file is a file that is created to temporarily store information in order to free memory for other purposes”. Att frigöra minne för andra syften. Nell blir en tillfällig fil, den härbärgerar en bild, håller hårt om den, men frigör den yta någon annanstans? I dikten står det ”Rummet trångt   det utplånas. Konsten.”. En bild som äter upp sig själv? Jag vill bli av med bilden av Nell, tänker att konsten borde vara den yta som frigörs.

 

Ida Linde | Arbetar på en sorts roman med titeln "Larsson, mother of pearls". För tillfället går det bra.