att förlora poetologin/ Och

'tänk dig hur jag vadar omkring i poetologins fossil' /

att suga på gastroliten från undflugna poetologier/ - är det
violsmak jag hör?/ En ofödd utdöd / Är det jag/
Jag hör