Det finns en film som heter ”Nell” som jag tycker om. Den handlar om en ung kvinna, Nell, som växer upp helt isolerad i skogen med sin mamma. Mamman lider av något slags talfel. Under sin uppväxt hör alltså inte Nell något annat språk än det hennes mamma använder och utvecklar därför ett helt personligt talspråk. Mamman dör och när poliser och läkare upptäcker dödsfallet tvingas Nells språk möta världens språk. Jag har använt mig av mitt minne av öppningsscenen i filmen ”Nell” i ett försökt att göra skrivet bildspråk. Jag har också använt mig av en dikt kallad ”Sista” som jag själv skrivit. En dikt som också använder sig av skrivet bildspråk. Meningarna i ”Sista” arbetar med substantiv som till sin form består av yta. Texten ”Nell / Tillfälliga filer” är alltså en sammanslagning av de båda texterna.


Kajsa Sundin | Jag är 168 cm lång och väger 61 kg. Jag skiver regelbundet på www.firmabullerabang.blogspot.com och www.kollektivetsharks.blogspot.com  Under vintern 2007 debuterar jag på OEI Editör med en bok som förhoppningsvis kommer att heta Härmapan Komposit.