Bl -nk. Bl a. Dragen stuckatur röt sprätt under
Brättet pannan Varar vit
                    
                   Den/
 
  Den handen/ Knappt/            En krusning/
 
 
 
 
 Når du Den/ Den handen/ mot
       
 
Regnade det Samtidigt in
 
Så många Som det finns fönster                  För
 
Öppnade upplysta
 
 
Det är med konsten Som med skalan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             ett/  förryckt groblad, låga över
 
garderobsgolvet vad jag kallar att töja det tar att
 
        sig/ över/ gränslösheten, knappt, försvarta safter det tar in det tar
 
                  bläck/
 
                                                            biflikig
 
                                        punkt
 
                                        fläckad begrepps-
 
       bild           är/ det på spåren
 
                 
             inmot   blånad
 
       och armarna,    nektar spets  hör du humledosan     ser du
 
den i fickan känner du tar du den för hand så känner du bl -nkbl -ankt utmärkt hör du humledosan nu ser du den i fickan känner du och hör du den de du
 
 
         den handen
 
                            en/
 
den handen
          
                         krusade band