BugsBuggar är också darlings. Jag gillar att tänka på tryckfel och korrfel som databuggar. Jag gillar när grafikkorten överhettas och TV-spelens polygoner flagnar, diamanter med fasetterna vässade mot solen, precis som blommor sträcker sig mot solen. Som nedan. Och som Eternellers omslag.Errata

s24 - De två sista talstrecken är buggar, berättande text ska det vara.
s38 - Ett överflödigt med i "men visste att det hade med att göra med frön
på något vis."
s95 - Punkt saknas efter "som stora fönster".


Insert coin. Mira plockar upp mynten som tappats ur flyende händer och börjar mata. Mynten som en föda för maskinerna, spjälkas och bygger eldar att parera. Hennes fingrar blir ett fladder hon mimar till, munnen kopplad till snabba avtryckarfingrar. Den finaste som finns, jag tittar på henne och dör. Game over. Pixlarna faller ur sina banor och snöar över skärmen, löv efter löv faller från soldaternas kamouflagemönster. Hela grafiken ur led med benen sprungna ur ryggtavlan. En elektrisk jordmån omger oss när vi springer däifrån med extraliven. Neonet närmast huden förångas och tänds. Jag älskade henne, om barn kan sånt.