Fly

Klippbok över en misslyckad semester


 fly_, sbst._,
n., äv. r. l. m. ( LINNÉ Sk. 377 (1751), Landsm. 1911, s. 720); best. -et, äv. (i sht ss. senare led i ssgr) -t, ss. r. l. m. -n, äv. -en; pl. -n ((†) == (SCHRODERUS, RUDBECK)), ss. r. l. m. -ar; pl. best. n. -na l. -en. [fsv. fly, n., vattenpuss, damm, sv. dial. fly (i bet. 1-3); jfr nor. fly, (grund) vattensamling, d. dial. flye, kärr, mosse; trol. sam-hörigt med FLO, sbst._
, o. FLYTA]


Post-it-lapp (klistrad på videoapparaten)

Hemsideutskrift (instucken i Bibel, salongen)

Rutigt A4 (hopvikt på köksbordet)

Bränd CD (ovanpå cd-spelare, Lill-Stugan)

Kuvert med bilder (sängen, kammaren)

Svart anteckningsbok (på schäslongen, salongen)

Vykort (andra gröna brevlådan nere vid korsningen)

Collage (klippbokens sista sida)