Nästa nummer kommer handla om humor. Skicka bidrag eller kommentarer till: red[snabela]ettlysandenamn.se

Tills dess, håll koll på O-