s0 Omslaget - Johan Miderberg från Saker som inspirerar skriver om omslagsillustratören Lauren Albert.

Lauren Alberts bildvärld är skapad av drömmar. De plockar försiktigt upp oss  från en kortsynt rationalitet, och för in oss i ett universum där 

allt gnistrar på ett märkligt och lite skevt vis. Det finns ingen ordning, då det som förtrollar inte följer några mönster.

Det finns inga avsikter eller konflikter. Det som finns är magi och  nyanser som rör sig bortom det vi vet och förstår. Orden blir som  sporadiska plickepinn strödda över ett golv. Bokstäver kan omöjligt  återge det som finns här.

Det är vad Laurens bilder gör, det är vad hon lever för. Därför finns ett konstnärligt familjeband mellan Viktor och Lauren.
Därför älskar jag det Lauren och Viktor gör. De plockar magiska  stenar ur sina fickor, och gömmer något vackert under en hatt.

Magi, drömmar, kärlek.

Johan Miderberg

Lauren Albert