Av Elise Karlsson, ur Lyrikvännen 6/2006 Verskonstens ABC

Metafor. Trop som innebär att man jämför ett ord eller begrepp med ett annat ord eller begrepp så att man antyder att de delar någon egenskap. Typ: "Rosen är en rost, som sprider sig över de blanka ytorna". Metaforen har vissa likheter med liknelser, men är inte samma sak. Att säga "han är en metafor" är till exempel metaforiskt, medan det är en liknelse att säga " han är som en metafor".
    En del poeter är kritiska till metaforen och dikternas bildspråk över huvud taget. Man anser bland annat att metaforerna blir klichéer, urvattnar verkligheten och språket, eller korrumperar den genom att ge oss falska bilder, bilder som stelnar, bilder som bara blir bilder, bilder som inte är bilder, bilder som varit bilder för länge, samma bilder för länge, bättre att byta ut dem, bättre att ta bort dem, bättre om det fanns något annat eller kanske inget alls. En del försöker jobba fram alternativ till metaforerna, som Göran Sonnevi som ställer bilderna i fokus och problematiserar dem, medan andra i stället försöker förnya dem som Viktor Johansson med den därpå följande dikten. [EK]

                       Byzantion

Också varje bild
är oavslutad, för-
står jag till sist
Inte bara serien
av bilder    Ingen är
den sista    Inte
heller inåt, varje
bilds förstörelse

Ser de nästan
utplånade bilderna
också det bildlösa

utplånat    Fragmentet
av ett ansikte
utåt och inåt

                                    Göran Sonnevi, Oceanen (2005)


Läs Viktors dikt på sidan 37.