Tragedienkät


Daniel Sjölin
"Sorgen är tillämplig när diktaren ska hamna i balans och acceptera livets brutalieter. "

Elise Karlsson
"I förnekelsefasen kan det vara bra att använda sig av en dikt som förringar sorgens djupa känslor."

Hanna Nordenhök
"Viktig litteratur kan aldrig vara uppbygglig."

Staffan Söderblom
"Dikterna stannar till inför döden."

Tomas Tranströmer

Martina Lowden

Agneta Klingspor
"Frukten havet själen var liksom större och mer än blomman som föregick frukten, den lilla källan och kvinnan, för själen är odödlig  och kvinnan är kropp och dödlig."